kaliumcitraat drank

Kaliumcitraat-drank bevat een combinatie van kaliumcitraat en citroenzuur. Deze combinatie zorgt dat nierstenen oplossen.

Artsen schrijven het voor bij nierstenen bij kinderen.

Belangrijk om te weten over kaliumcitraat drank

 • Kaliumcitraat-drank maakt lichaamsvloeistoffen, zoals urine en bloed, minder zuur.
 • Bij nierstenen. Het wordt vooral bij kinderen gebruikt.
 • Meet de hoeveelheid drank af met behulp van de maatbeker of doseerpipet.
 • Neem de drank gespreid over de dag, voor een continu effect. Dus na de maaltijden en voor de nacht. Dan werkt het medicijn het best.
 • Bijwerkingen kunnen ontstaan als de dosis te hoog is of als uw nieren niet goed werken. U merkt dat onder meer aan spierkrampen of juist spierzwakte, of aan vermoeidheid. Raadpleeg dan uw arts.
 • Laat uw apotheker controleren of u dit medicijn veilig kunt gebruiken met andere medicijnen, ook medicijnen die u zonder recept heeft gekocht.

Wat doet kaliumcitraat drank en waarbij gebruik ik het?

Nierstenen

Oorzaak en verschijnselen

In de urine zitten afvalstoffen die met het plassen worden afgevoerd. Soms lossen de afvalstoffen niet goed op in de urine. Dan kunnen er steentjes of kristallen in de urine ontstaan. Deze steentjes kunnen de binnenkant van de blaas of de urinewegen irriteren. U merkt dat soms aan bloed in de urine, pijn bij het plassen of pijn in de zij.      

Soms blokkeert een steentje de urineleider. Via de urineleider gaat urine van de nieren naar de blaas. Door de verstopping ontstaat een niersteenaanval. U heeft dan ernstige koliekpijn, soms bent u ook misselijk en moet u braken.

Meestal komt een niersteen binnen enkele dagen in de blaas terecht, waarna u de steen uitplast.

De meest voorkomende stoffen die nierstenen kunnen veroorzaken zijn kalk (calcium), cystine (een aminozuur dat een bestanddeel is van eiwit), urinezuur en het mineraal struviet.

Kaliumcitraat-drank wordt vooral gebruikt bij stenen die kalk of cystine bevatten.

Behandeling
Door de urine minder zuur te maken zullen sommige nierstenen langzaam kleiner worden en oplossen. U kunt ze dan makkelijker uitplassen. Als dit niet voldoende helpt, beslist de arts meestal om de stenen in het ziekenhuis te vergruizen.

Werking
Kaliumcitraat-drank lost nierstenen op, vooral als het gaat om stenen met kalk of met cystine erin. Het helpt ook nieuwe nierstenen te voorkomen.

Lees meer over nierstenen

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, maagpijn, diarree en winderigheid. Neem de drank daarom in vlak na een maaltijd of met wat voedsel, dan heeft u er minder last van.
 • Te veel kalium in het bloed. Meestal merkt u dit niet zelf, maar wordt het in het bloed gemeten. In zeldzame gevallen kunt u het merken aan lusteloosheid, hartkloppingen, doof of tintelend gevoel in armen of benen. Waarschuw dan uw arts. Als u te veel kalium in het bloed krijgt, kan uw arts eventueel een andere drank voorschrijven met dezelfde werking, namelijk natriumcitraat-drank. Die drank heeft deze bijwerking niet.
 • Te alkalisch bloed (metabole alkalose). Dit is het geval als de dosis te hoog is geweest of als uw nieren niet goed werken. U merkt dit aan spierkramp en spiertrekkingen. Waarschuw dan uw arts.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?
Meet de drank af met een maatbekertje. U hoeft de drank niet te verdunnen.

Let op: de drank bevat suiker. Drink nog een slok water na of spoel uw mond na met wat water. Dan is er minder kans op tandbederf.

Wanneer?
U gebruikt de drank meestal 3 tot 4 keer per dag. Verdeel de innames over de dag. Dan blijft de urine de hele dag door minder zuur dan normaal, waardoor de nierstenen beter kunnen oplossen.

Hoelang?
U kunt de drank gebruiken zo lang als nodig is.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk dit medicijn consequent te gebruiken. Bent u toch een dosis vergeten? Neem deze dan zo snel mogelijk in. Schuif de volgende dosis op, zodat er minstens 2 uur zit tussen beide innames.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden, alcohol drinken, alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

Mag ik kaliumcitraat drank gebruiken met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • de hart- en vaatmiddelen van de groep ACE-remmers en de groep angiotensine-II-blokkers en de kaliumsparende plasmiddelen spironolacton, triamtereen, amiloride en eplerenon. Bij combinatie met kaliumcitraat-drank kan de hoeveelheid kalium in uw bloed te hoog worden. U merkt dit aan lusteloosheid en hartkloppingen. U kunt de combinatie veilig gebruiken, als bij u regelmatig de hoeveelheid kalium in het bloed wordt gemeten.
 • aluminium-bevattende middelen om in te nemen, zoals algeldraat. Dit zijn middelen tegen maagklachten. U kunt ze vaak zonder recept kopen. Door kaliumcitraat kan er te veel aluminium in het lichaam worden opgenomen. Hierdoor heeft u meer kans op bijwerkingen van de aluminium op het zenuwstelsel. Overleg hierover met uw apotheker.
 • polystyreensulfonzuur, een medicijn tegen te veel kalium in het bloed. Gebruik dit medicijn niet samen met kaliumcitraat-drank. Ze gaan elkaars werking tegen. Overleg met uw arts of apotheker.
 • Methenamine, een antibioticum gebruikt bij blaasontsteking. De werking van methenamine neemt af. Overleg hierover met uw arts. Mogelijk moet u een ander medicijn gebruiken.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
U kunt dit medicijn veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen zonder nadelige gevolgen voor het kind.

Borstvoeding
U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u borstvoeding geeft. Het medicijn is niet schadelijk voor het kind.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

Als u stopt kunnen de klachten weer terugkomen. Stop daarom alleen als u dit met uw arts heeft besproken. Als u mag stoppen, kan dat in één keer.

Heb ik een recept nodig?

Kaliumcitraat is al zeer lang in gebruik. De drank is op recept verkrijgbaar onder de naam Kaliumcitraat drank FNA.

Er zijn ook capsules met kaliumcitraat in de handel. Deze zijn niet officieel goedgekeurd door de overheid (geregistreerd). Deze tekst gaat alleen over de drank.

Onder welke namen is kaliumcitraat drank verkrijgbaar?

De werkzame stof kaliumcitraat drank zit in de volgende producten:

kaliumcitraat drank FNA