kaliumwaterstoftartraat om in te nemen

Kaliumwaterstoftartraat bevat kalium, een mineraal. Mineralen en vitamines zijn nodig voor allerlei lichaamsfuncties. Ons lichaam kan deze stoffen zelf niet aanmaken. Daarom moeten we ze via ons voedsel binnenkrijgen. Als dit niet voldoende lukt, kan het helpen om vitamines en mineralen via medicijnen te gebruiken om de tekorten op te heffen.

Artsen schrijven kaliumwaterstoftartraat voor bij een tekort aan kalium in het lichaam.

Belangrijk om te weten over kaliumwaterstoftartraat om in te nemen

 • Kaliumwaterstoftartraat bevat kalium, een mineraal. Kalium is nodig voor de werking van spieren, zenuwen en hart.
 • Bij kaliumtekort. Bijvoorbeeld door braken, diarree, diabetes, gebruik van plastabletten of van hormonen.
 • Het duurt enkele weken tot maanden voordat een kaliumtekort is opgeheven. Dit merkt u alleen door een meting in het bloed.
 • De drank vlak voor gebruik omschudden. Gebruik een maatbekertje, maatlepel of doseerspuitje om de juiste hoeveelheid af te meten. Na gebruik uw mond spoelen met water. Zo voorkomt u tandbederf door de suiker in de drank.
 • Gebruik het medicijn tijdens of vlak na het eten. Meestal gebruikt u het 2 of 3 keer per dag.
 • U kunt misselijk worden of maagpijn, diarree of winderigheid krijgen. Heeft u hier veel last van? Raadpleeg dan uw arts.
 • Er zijn wisselwerkingen met andere middelen. Vraag uw apotheker of u kalium-waterstoftartraat veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen.

Wat doet kaliumwaterstoftartraat om in te nemen en waarbij gebruik ik het?

Vitamine- en mineralengebrek

Voor voldoende vitamines en mineralen heeft u dagelijks gemiddeld tweehonderd gram groente en twee stuks fruit nodig. Ook volkorenproducten, vlees en vis bevatten belangrijke vitamines en mineralen.

De meeste mensen krijgen voldoende vitamines en mineralen binnen via hun voedsel. Kalium zit onder andere groente, fruit, aardappelen, vlees, brood, melk en noten.

Oorzaken
De nieren houden de hoeveelheid kalium in het lichaam constant. Heeft het lichaam te weinig, dan zullen de nieren minder kalium uitscheiden. Als er te weinig kalium in het voedsel zit, verminderen de nieren direct de uitscheiding van kalium. Te weinig kalium in het voedsel is meestal nooit de enige oorzaak van kaliumtekort. Meestal is er sprake van:

 • het gebruik van medicijnen, zoals plastabletten;
 • braken of diarree;
 • een ontregeling van diabetes (suikerziekte);
 • een hormoonbehandeling.

Verschijnselen
Meestal merkt u kaliumtekort niet of nauwelijks op. Bij een ernstig of langer durend tekort aan kalium in het lichaam kunt u last krijgen van spierslapte, duizeligheid, verwardheid en hartkloppingen.

Werking
Kalium is belangrijk voor de werking van enzymen en het evenwicht tussen zuur en base in het lichaam. Het speelt een belangrijke rol bij de werking van spieren, zenuwen en het hart.

Meestal schrijven artsen kaliumchloride voor om het kaliumtekort op te heffen. In zeldzame gevallen komt het voor dat het lichaam niet alleen een kaliumtekort heeft, maar ook een teveel aan chloride. In dat geval schrijven artsen kaliumwaterstoftartraat voor. Het kan enkele dagen tot weken duren voor het effect merkbaar is.

Lees meer over vitamine- en mineralengebrek

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De belangrijkste bijwerkingen zijn maagdarmklachten en overgevoeligheid.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, maagpijn, diarree en winderigheid.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Zweertjes in slokdarm, maag of darmen. Door deze beschadigingen kunnen bloedingen in maag en darmen ontstaan. Dit merkt u aan bloederige diarree of zwarte, teerachtige ontlasting. Stop dan met het gebruik en neem contact op met een arts. Bij een maagbloeding kan het voorkomen dat u bloed braakt. Neem dan onmiddellijk contact op met een arts. maag- of darmbloeding.
 • Overgevoeligheid voor een van de hulpstoffen. Dit kan zich uiten in huiduitslag met galbulten en jeuk. Raadpleeg dan uw arts. Als u overgevoelig bent mag u dit medicijn daarna niet meer gebruiken. Geef daarom door aan de apotheker dat u overgevoelig bent voor dit medicijn. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.
 • Let op als u diabetes (suikerziekte) heeft. Deze drank bevat suiker. Hou hiermee rekening bij het volgen van uw dieet.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?

 • Schud de drank om voor gebruik.
 • Gebruik voor het afmeten van de juiste hoeveelheid een maatbekertje, maatlepel of doseerspuitje.
 • Spoel na gebruik uw mond met water. Zo voorkomt u tandbederf door de suiker in de drank.
 • Bewaar de drank op kamertemperatuur en niet in de koelkast. Als de drank te koel wordt bewaard ontstaan er kristallen in de drank.

Wanneer?
Gebruik dit medicijn tijdens of vlak na het eten. Meestal gebruikt u dit medicijn twee of drie keer per dag. Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen, bijvoorbeeld tijdens het ontbijt en de avondmaaltijd.

Hoelang?
Hoelang u dit medicijn moet gebruiken, is afhankelijk van hoeveel kaliumtekort u heeft. De arts zal regelmatig uw bloed controleren. Meestal moet u dit medicijn enkele weken tot maanden gebruiken.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

 • Als u dit medicijn 2 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 2 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Als u dit medicijn 3 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 2 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 2 uur? Sla de vergeten dosis dan over.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden, alcohol drinken en alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

Mag ik kaliumwaterstoftartraat om in te nemen gebruiken met andere medicijnen?

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • De hart- en vaatmiddelen van de groep ACE-remmers en de groep angiotensine-II-blokkers en de kaliumsparende plasmiddelen spironolacton, triamtereen, amiloride en eplerenon. Bij combinatie met kaliumwaterstoftartraat drank kan de hoeveelheid kalium in uw bloed te hoog worden. U merkt dit aan lusteloosheid en hartritmestoornissen. U kunt de combinatie veilig gebruiken, als bij u regelmatig de hoeveelheid kalium in het bloed wordt gemeten.

Twijfelt u eraan of de bovenstaande wisselwerking voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap en borstvoeding
U kunt dit medicijn veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen en vrouwen die borstvoeding geven zonder nadelige gevolgen voor het kind.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit medicijn stoppen. De hoeveelheid kalium in het bloed kan dan wel weer geleidelijk dalen. Stop alleen na overleg met uw arts.

Heb ik een recept nodig?

Kaliumwaterstoftartraat is sinds lang internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar als drank onder de namen Kaliumwaterstoftartraat drank FNA en Suspensio Kalii hydrogenotartratis FNA.

Onder welke namen is kaliumwaterstoftartraat om in te nemen verkrijgbaar?

De werkzame stof kaliumwaterstoftartraat om in te nemen zit in de volgende producten:

Kaliumwaterstoftartraat drank FNA Suspensio kalii hydrogenotartratis FNA