vinorelbine

Op apotheek.nl is op dit moment nog geen informatie beschikbaar over vinorelbine. Informatie over dit medicijn kunt u vinden in de officiële bijsluiter op de site van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Als er informatie over dit medicijn op apotheek.nl beschikbaar komt, zal dit worden gemeld in een nieuwsbericht.

Onder welke namen is vinorelbine verkrijgbaar?

De werkzame stof vinorelbine zit in de volgende producten:

Navelbine Vinorelbine